Postliste for 10.12.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1064-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Mottaker:
Bruget AS
Doktittel:
Melding om delutbetaling - tilskot frå næringsfondet til Bruget AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
17/945-7
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Mottaker:
Rainer Media Rainer Kleive
Doktittel:
Søknad om midlar frå næringsfond til dokumentarfilmprosjekt - melding om delutbetaling - Rainer media
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1445-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Joakim Systaddal
Avsendar:
Ståle Brandshaug
Doktittel:
Miljøsertifisering av reiselivet i Sogn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1446-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
May Sirikit Bakke
Avsendar:
Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement
Doktittel:
Kompensasjon til retaksering av verker og bruk - kommunevis fordeling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1383-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Skog i Sogn, vidareføring av prosjektet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1326-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 3. Ledd
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Norkonsult
Doktittel:
Tilbod - Brannstasjon og næringsbygg - prosjektering og bygging Norconsult
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1326-5
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 3. Ledd
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Asplank Viak AS
Doktittel:
Tilbod - Brannstasjon og næringsbygg - prosjektering og bygging Asplan Viak AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1326-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 3. Ledd
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Nordplan
Doktittel:
Tilbod - Brannstasjon og næringsbygg - prosjektering og bygging Nordplan
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/155-47
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
Jesse Kolya Bratt
Doktittel:
Søknad om Barnehageplass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1447-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Svein Arne Skuggen Hoff
Doktittel:
Søknad om løyve til tiltak gbnr 10/148
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/2-115
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Mottaker:
Dagmar Nese
Doktittel:
Møteinnkalling Kommunestyret 13.12.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
14/892-29
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
FAU Sagatun Barnehage
Doktittel:
Svar - uteareale barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
13/31-46
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Harald Offerdal
Avsendar:
Sogn brann og redning IKS
Doktittel:
Utkast til saksframlegg; endringar i selskapsavtalen SBR - IKS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1449-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Oppseing av stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1450-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om ettergjevnad om restskatt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/2-116
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Antonella Vidal
Doktittel:
Forfall til møte i Kommunestyret 13.12.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/2-117
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Fjærestad, Nedzada
Doktittel:
Forfall til møte i kommunestyret 13.12.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/2-118
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Jarle Geithus
Doktittel:
Forfall til møte i kommunestyret 13.12.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/2-119
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Gudvin St. Haraldsson
Doktittel:
Forfall til møte i kommunestyret 13.12.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/2-120
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Anders Balevik
Doktittel:
Forfall til møte i Kommunestyret 13.12.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1321-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Trond Kraavik
Doktittel:
Forslag endring av vegnamn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1321-10
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Stian Skåsheim
Doktittel:
Forslag til endring av gatenamn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1321-11
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Kjell Ove Baug
Doktittel:
Forslag nye vegnamn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1451-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Mottaker:
Skattetaten
Doktittel:
Skatteoppkrevjar i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1452-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Dialogmøte med PPT for vidaregåande opplæring 2018-2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1456-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Invitasjon - Anbod 2019 Forsikringsmekling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
15/765-31
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Doktittel:
Vedtak om grensejustering mellom kommunane Balestrand og Høyanger
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1454-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Caverion Norge AS, avdeling Høyanger
Doktittel:
Søknad om ansvarsrett - Nødlys Sagatun barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1013-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Marte Gåsland
Doktittel:
Gjeld søknad om støtte til vidareutdanning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1455-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Jørgen Hundseth
Avsendar:
Tjugum Vald
Doktittel:
Hjort nedanfor hjortegjerde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1192-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Program - Tilsyn som gjeld rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt ovanfor personar med psykisk utviklingshemming
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.1018
Regdato:
10.12.2018
Saksnr:
18/1039-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Asplan Viak AS
Doktittel:
Varsel om oppstart av arbeid med Detaljreguleringsplan - utleigehytter på Ytre Ese
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: