Postliste for 11.12.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
11.12.2018
Regdato:
11.12.2018
Saksnr:
09/754-67
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Oppfølging - tilsynsrapport etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester kapittel 9-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
11.12.2018
Saksnr:
18/1327-19
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som handverkar - uttale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
11.12.2018
Saksnr:
18/1449-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Oppseing av stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
11.12.2018
Saksnr:
18/1013-5
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar: Gjeld søknad om støtte til vidareutdanning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
11.12.2018
Saksnr:
18/1457-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
Vikingertreff
Doktittel:
Søknad om skjenkeløyve - einskild høve/ ambulerande Vikingertreff
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
11.12.2018
Saksnr:
18/1416-3
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om norksopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
11.12.2018
Saksnr:
18/1398-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
11.12.2018
Saksnr:
18/1458-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Fagforbundet
Doktittel:
Opplysninger i forbindelse med søknad om utdanningsstipend
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2018
Regdato:
11.12.2018
Saksnr:
18/1434-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Presisering - Informasjon om passasjerkategori student
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: