Postliste for 13.12.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
04.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1418-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Randi Dale
Mottaker:
Lars Kristian Onsøyen
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - konsesjon på erverv av gbnr. 29/1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1480-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Nye Sogndal - Lokalisering av administrasjonen Nye Sogndal kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1479-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Nye Sogndal - Møteplan for fellesnemnda, partssamansett utval, valnemnd, nytt komunestyre og nytt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1478-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Oppseiing av avtalar nye Sogndal kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1477-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Nye Sogndal - Framtidig organisering av IKT-drift - avtale med SYSIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1464-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld avløning i stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/132-12
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
May Sirikit Bakke
Avsendar:
Sogn og Fjordane tingrett
Doktittel:
Tilbaketrekkjing av krav om tvangssal
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1356-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Innkalling til dialogmøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1468-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Indre Sogn Jordskifterett
Doktittel:
Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Indre Sogn jordskifterett
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1362-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Mattilsynet
Doktittel:
Mattilsynet fattar fem vedtak. Balestrand vassverk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1469-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane
Doktittel:
Tilsagn om tilskot til Forebyggings - og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT - honorar Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1470-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
Naturfagsenteret
Doktittel:
Kontrakt for deltakelse i Lektor2 - ordningen skoleåret 2018/2019. Lektor 2 Naturfagsenteret
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
13/650-12
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Saldo/Utbetaling sluttutbetaling. gbnr. 27/2 - Øygarden
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1471-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Ruth og John T. Jonsson
Doktittel:
Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Ruth og John T. Johnsson
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1472-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Bjarne Senneseth
Doktittel:
Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Bjarne Senneseth
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1257-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
Doktittel:
Svar på søknad om erstatning etter avlingssvikt, søknadsnummer 41382 Eivind Hatlem
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1236-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
Doktittel:
Svar på søknad om erstatning etter avlingssvikt, søknadsnummer 28666 Linda Beate Mæland
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1274-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
Doktittel:
Svar på søknad om erstatning etter avlingssvikt, søknadsnummer 45065 Berit Flatheim
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1476-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Gjeld avløning i stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1481-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Fylkesbiblioteksjef Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Takk for samarbeid om formidlingsprosjekt til barn og unge - Lesarhistoria - ny veg til lesaren
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/2-121
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Else Marie Bergum
Avsendar:
Hallbjørg Eidhamar
Doktittel:
Forfall til møte i kommunestyret 13.12.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1345-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Referat frå møtet 6. desember 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1099-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
IKT driftskoordinator Sogn og Fjordane fylkeskommune
Doktittel:
Kontrakt for forlengelse av Sats ut juni 2019 for Leikanger og Balestrand
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1482-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Balestrand skyttarlag
Doktittel:
Leige for bruk av Belehalli 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1482-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
KRIK
Doktittel:
Leige for bruk av Belehalli 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1482-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Sygna VGS
Doktittel:
Leige for bruk av Belehalli 2018 - arrangement.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
13.12.2018
Saksnr:
18/1482-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Sygna VGS
Doktittel:
Leige for bruk av Belehalli 2018 - fast avtale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: