Postliste for 14.12.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
03.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/59-29
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Sogn Lab
Doktittel:
Analyserapport Råvatn, Skåsheim reserverevasskjelde 2018 SognLab
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/59-30
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Sogn Lab
Doktittel:
Analyserapport Balestrand vassverk 2018 SognLab
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
15/596-53
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Kopi av melding om skadeavverjande tiltak i naudssituasjon.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/1484-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Høyanger kommune
Doktittel:
Refusjon for lønskostnader haust 2018 - PPT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/1477-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Sogndal kommune
Doktittel:
Oppseiing av avtalar om IKT-drift
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/1326-7
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Mottaker:
Nordplan, Asplank Viak AS, Norkonsult
Doktittel:
Tilbod - Brannstasjon og næringsbygg - utarbeiding av totalentreprisegrunnlag Val av tilbydar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
16/310-9
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Landbruksdirektoratet
Doktittel:
Vedtak om tilskot til kommunal veterinærvakt for 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/1483-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Oppseiing av stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/1448-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Nye Sogndal kommune, Leikanger kommune, Sogndal kommune
Doktittel:
Melding om politisk vedtak - Nytt kommunevåpen - Nye Sogndal kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/489-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Heidrun Grinde
Mottaker:
NAV
Doktittel:
Tilsagn om tilskudd til Mentor
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/1398-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Johannes Edgar Sjøthun
Doktittel:
Arbeidsavtala - Mottak av stilling som rådgjevar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/1488-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Det Kongelige Barne og Likestillingsdepartement
Doktittel:
Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/1256-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 3. Ledd
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Avsendar:
Vental, Hunter Douglas Norge AS
Doktittel:
Tilbod Solskjerming Sagatun Skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/1489-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Reidun Thorsnes
Doktittel:
Søknad om løyve til tiltak. Reidun Thorsnes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2018
Regdato:
14.12.2018
Saksnr:
18/1368-8
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Levert frukt 2018.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: