Postliste for 19.12.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
03.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1471-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Ruth og John T. Jonsson
Doktittel:
Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/646-9
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
Doktittel:
Dispensasjon frå utdanningskravet for tilsette
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/647-8
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Avsendar:
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
Doktittel:
Dispensasjon frå utdanningskravet for tilsette
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1368-11
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Foretakskontroll
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1516-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Husbanken
Doktittel:
Invitasjon til å søke startlån og tilskudd til videretildeling 2019 Husbanken
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1504-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Åpen søknad fast stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1403-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad på stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1506-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
Coop Nordvest
Doktittel:
Søknad om endring av salgsbevilling for øl
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/155-50
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
Stefanie Müller
Doktittel:
Om søknad - barnehageplass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1222-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ingunn S. Feidje
Avsendar:
FAU Sagatun skule
Doktittel:
Søknad om støtte til temakveld om mobbing - Til Folkehelsekoordinator
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1507-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Lønskrav
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.09.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/509-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Henrik Høberg
Mottaker:
Helse Førde Kvinneklinikken
Doktittel:
Henvendelse fra Balestrand - hospitering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/509-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Henrik Høberg
Mottaker:
Helse Førde Kvinneklinikken
Doktittel:
Tredje påminnelse om hospitering - helsesøster ved Kvinneklinikken Helse Førde
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1491-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1504-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Foreløpig svar - Åpen søknad fast stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1475-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Oppseiing av husvære
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1472-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Bjarne Senneseth
Doktittel:
Løyve til tiltak Garnbu - flytebrygge
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1508-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
Sogndal kommune
Doktittel:
Politisk organisering - nye Sogndal kommune - Høyringssvar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1510-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Sjukepengar - melding om vedtak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1511-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Innkalling til dialogmøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1512-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
Inese Novade
Doktittel:
Leige av kommunalt husvære
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1515-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Bente Kristin Sæhl
Mottaker:
Inger Kristine Nes
Doktittel:
Tenestebevis Inger Kristine Nes
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1517-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Anne Tove Sjøthun Nyheim
Avsendar:
Det Kongelige Arbeids og Sosialdepartement
Doktittel:
Rundskriv økonomisk stønad for 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/548-5
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Knut Geirmund Urtegård Thue, Sigmund og Sigrun Hagen
Doktittel:
Oppmålingsforretning 11.05.2018 - matrikkelføring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2018
Regdato:
19.12.2018
Saksnr:
18/1518-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Ingolf Viken
Doktittel:
Søknad om løyve til tiltak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: