Postliste for 20.12.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
27.06.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/830-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
Kringsjå Hotell AS
Doktittel:
refusjonskrav Kringsjå leirskule 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1471-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
John Tommy Jonsson
Doktittel:
Løyve til tiltak Tilbygg bustad og garasje
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1039-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
Doktittel:
Fråsegn til oppstartvarsel for arbeid med detaljreguleringsplan for utleigehytter på gbnr 12/12 på Ytre Ese
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
10/911-33
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Statkraft
Doktittel:
Tilleggsavtale mellom kommunens andel av hjemfalte kraftanlegg - endrede skattesatser fra 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1521-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
Doktittel:
Informasjon om faglege anbefalingar om krisesentertilbodet Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1039-6
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Statens vegvesen
Doktittel:
Varsel om oppstart av reguleringsplan - Utleigehytter - Ytre Ese - gbnr 12/12
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1507-2
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Lønskrav høst 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1507-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Tillegg til lønskrav.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1520-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som NAV rådgjevar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1520-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1468-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Indre Sogn Jordskifterett
Doktittel:
Svar - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Indre Sogn jordskifterett
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/434-23
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Yonas Ghilamicael Ghebre
Doktittel:
Svar - Skulefritidsordning (SFO) - Ny plass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/434-24
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
Yonas Ghilamicael Ghebre
Doktittel:
Svar - Skulefritidsordning (SFO) - Ny plass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1522-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Arbeidsavtale - 20% stilling som kommunelege 01.01.2019 - 31.12.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1523-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsendar:
Det Kongelige kommunal og moderniseringsdepartement
Doktittel:
Digitalisering i kommunal sektor
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1522-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1238-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Mottaker:
Gunnar Kåre Sværen, Svein Paulsen
Doktittel:
Oversending av matrikkelbrev og protokoll etter oppmålingsforretning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1403-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Tilsetjing i stilling som barne- og ungdomsarbeidar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1403-5
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
20.12.2018
Saksnr:
18/1492-4
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
Førde Kommune
Doktittel:
Til PPT for Indre Sunnfjord - ekstra opplysningar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: