Postliste for 07.01.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
06.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/719-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Harald Offerdal
Avsender:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Dokbesk:
Møte i arbeidsutvalet til Sogn og Fjordane vassregionutval 8. februar 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1456-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Dokbesk:
Svar - Invitasjon Anbod 2019 Forsikringsmekling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1327-23
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Tilsetjing i stilling som handverkar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1327-24
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Tilsetjing i stilling som handverkar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1327-25
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Tilsetjing i stilling som handverkar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1448-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ken Heine Bakke
Avsender:
Sogndal kommune
Dokbesk:
Nytt kommunevåpen - Nye Sogndal kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
19/38-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
Marit Ullebø Fimreite
Dokbesk:
Tilsetjingsbrev Marit Ullebø Fimreite
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
19/39-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Svein Arne Skuggen Hoff
Avsender:
Lærdal kommune
Dokbesk:
Vertskommuneansvaret for eit interkommunalt samarbeid innan arbeidsgjevarkontroll
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1518-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Åge Skrede
Avsender:
Ingolf Viken
Dokbesk:
Søknad om ferdigattest - gbnr 82/78
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
19/4-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørgen Hundseth
Avsender:
Olav Feten
Dokbesk:
Fellingsrapport for vald nr.10 Lindane
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1309-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Åge Skrede
Avsender:
Karsten Petzsche
Dokbesk:
Vedlegg - presisering til søknad om dispensasjon til å etablere mindre bolig på landbrukstomt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1502-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
May Sirikit Bakke
Mottaker:
Skatteetaten
Dokbesk:
Framside periodisk oppgjer desember 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/1492-3
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Kari Rønnestad
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - gjeld spesialundervisning etter opplæringslova §5-1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: