Informasjon om bandtvang

Oppmoding frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om å respektere bandtvang i beiteområda:

 

Alle beitelaga i Sogn og Fjordane rapporterer årleg til Fylkesmannen. Vi får fleire og fleire tilbakemeldingar om at laushundar er eit problem i beiteområda. Beitelaga gjer ein god jobb med å informere.

 

Norsk Sau og Geit har ein haldningskampanje i år som dei kallar God dyrevelferd for alle: På lag med naturen, her er lenkje til den:  Se link til vår nyhetssak på nett her

 

 

Tips ein ven Skriv ut