Inntak av barn til barnehagane i Balestrand for barnehageåret 2016 - 2017

Søknadsfristen er sett til den 18. febr. 2016

Du finn elektronisk søknadskjema på heimesida til Balestrand kommune under Sjølvbetjening

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med ein av barnehagane eller servicekontoret i Rådhuset.

Dei barna som har barnehageplass og som ynskjer å behalde same tilbodet, treng ikkje søkje på nytt.

Tips ein ven Skriv ut