KOMHELSE 2018 - Nettbasert spørjeundersøking om kommunale helsetenester

Har du vore i kontakt med kommunale helsetenester på grunn av utfordringar knytta til psykisk helse, rus, vold eller overgrep?


 

KOMHELSE 2018

er en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot innbyggere i alle landets kommuner, som har mottatt kommunale helsetjenester for utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep. SINTEF gjennomfører undersøkelsen på vegne av Helsedirektoratet, som ønsker tilbakemelding fra innbyggerne på deres erfaringer med tjenestene.

Formål

Helsemyndighetene ønsker tilbakemelding på hvordan innbyggere i alle landets kommuner, som har mottatt helsetjenester for utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep, har opplevd tilbudet de har fått. Det er viktig at så mange som mulig svarer, for ¨f¨et reelt bilde av hvordan tjenestene fungerer, og hva som kan forbedres. 

Hvem kan svare på undersøkelsen?

På nettstedet for undersøkelsen, www.sintef.no/komhelse , vil du få to alternativer:

Personer over 16 år skal besvare et skjema på vegne av seg selv. For barn og unge under 16 år, skal pårørende med foreldreansvar fylle ut et skjema på vegne av barna.

Personvern

Du skal ikke oppgi noen personopplysninger, hvilken kommune du bor i, eller navnet på de som jobber i kommunehelsetjenesten. De ansatte i tjenestene vil ikke få tilgang til svarene dine, det er kun forskerne i SINTEF som skal analysere spørreundersøkelsen og oppsummere resultatene for hele landet. Forskerne har taushetsplikt. Personvernombudet for forskning (NSD) har godkjent at prosjektet kan gjennomføres.

Resultater fra undersøkelsen

Resultatene vil bli presentert i en forskningsrapport som offentliggjøres på Helsedirektoratets og SINTEFs nettsider senhøsten 2018. Resultatene vil også presenteres i vitenskapelige publikasjoner.

Kontakt

Har du spørsmål til innholdet i spørreundersøkelsen?

Kontakt forsker Silje L. Kaspersen, e-post: silje.l.kaspersen@sintef.no tlf.: 950 88 303

Har du tekniske spørsmål, eller ikke får åpnet undersøkelsen?

Kontakt Senito Reserch, post@senito.no tlf.: 905 48 892

Gå til undersøkelsen (fungerer både på mobil, nettbrett og PC)

www.sintef.no/komhelse

Undersøkelsen vil være åpen i mai, juni og juli 2018

Tusen takk for at du bidrer til forskning på et viktig tema!

 

 

Tips ein ven Skriv ut