Kommunepin

Balestrand kommune sel kommunepin til kr: 75,- pr. stk.

For å få desse tilsendt gjer du følgjande:

  1. Betal inn kr: 75,- på kontonummer: 3805.07.00043
  2. Merk betalinga med "Kjøp av kommunepin", namnet ditt og adressa di.

Me sender pin når me har registrert betalinga di.

Tips ein ven Skriv ut