Kommunesamanslåinga - nåverande status

Arbeidsgruppene frå dei tre samanslegne kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal hadde sitt første arbeidsmøte i Sogndal 3. mai.

Her blei ein einige om ein felles søknad om infrastrukturmidlar – søknaden kan du sjå her.

Ein gjekk og igjennom utkast til forslag til politisk plattform for den nye kommunen og utkast til reglement for fellesnemnd.

Det blei satt ned 5 arbeidsgrupper som skal jobbe med ulike problemstillingar fram til neste arbeidsgruppemøte 23. mai. Arbeidsgruppene kan de sjå her.

Tips ein ven Skriv ut