Kontaktinformasjon Balestrand kommune

Balestrand kommune
Kong Beles veg 20
6899 Balestrand
57 65 12 00
E-post

Send sikker digital post til kommunen

Opningstider for rådhuset: Kl. 09:00 - 15:00 måndag til fredag

Me anbefaler at du ringer og avtalar tid på førehand når du ynskjer å treffe ein sakshandsamar. Då kan du vere sikker på at du får treffe den du vil. I tillegg vil sakshandsamaren kunne førebu seg til avtala og gje deg betre service. Når du kjem til rådhuset ynskjer me at du alltid vender deg til Servicetorget.

Telefonnummer som er lista opp her er kommunale nummer. Private telefonnummer er ikkje med på lista.
(difor er det mange like nummer eller tomme felt)

E-postadresser ynskjer me ikkje å legge ut.
(på grunn av at mykje av korrespondanse skal inn sakssystemet direkte for å verte handsama på rett måte og at e-postadresser som vert lagt ut på internett kan verte misbrukt av svindlere/ søppelpost osv.)

Klikk på kolonneoverskrifter for å endre sortering. Leiarar på einingane er merka med utheva skrift.

Etternavn Fornavn Enhet Stilling Telefon Mobil
Anders Jens Anleggst. drift/vedlikehald Handverkar
Bakken Reidun Elsa N Anleggst. drift/vedlikehald Renholder 57694070
Bale Dionesia Cabrera Son Anleggst. drift/vedlikehald Renholder 57694070
Correas Pernigotti Marisa Cecilia De Lourdes Anleggst. drift/vedlikehald Arb.leiar reinhald ¤ 57651217
Franz Marion Manuela Anleggst. drift/vedlikehald Renholder 57694070
Garcia Contreras Edisson Anleggst. drift/vedlikehald Renholder
Grøneng Roar Anleggst. drift/vedlikehald Handverkar 99342470
Hanekam Einar Gudleik Anleggst. drift/vedlikehald Handverkar 95095618
Lirhus Sigve Anleggst. drift/vedlikehald Handverkar 55553333
Morvik Eigil Anleggst. drift/vedlikehald Handverkar
Sundfjord Magne Samson Anleggst. drift/vedlikehald Arb.leiar anleggst. ¤ 97439926
Thorsnes Jan Erik Anleggst. drift/vedlikehald Ingeniør bygg 91133047
Tollefsen Halvor Sværen Anleggst. drift/vedlikehald Fagarbeider
Bolstad Kari Balestrand folkebibliotek Biblioteksjef ¤ 40035539
Bakken Reidun Elsa N Balestrand helsetun Kokk 57694070
Bale Gro Anita Balestrand helsetun Hjelpepleier 57694070
Bale Vicenta Son Balestrand helsetun Helsefagarbeidar 57694070
Beitane Iveta Balestrand helsetun Sykepleier
Bernecka Guna Balestrand helsetun Helsefagarbeidar 57694070
Bondevik Stergin May E Balestrand helsetun Sykepleier 57694070
Bøthun Gunn Torill Balestrand helsetun Omsorgsarbeidar 57694070
Eggereide Ann Kristin Balestrand helsetun Kokk u/fagbrev 57694053
Eidsnes Marit Balestrand helsetun Kjøkenleiar 57694070
Ese Kurt Ronny Ark Balestrand helsetun Sykepleier 57694070
Feidje Astrid Balestrand helsetun Fagarbeider 57694070
Fimreite Marit Ullebø Balestrand helsetun Fagarbeider
Franz Marion Manuela Balestrand helsetun Renholder 57694070
Gåsland Marte Balestrand helsetun Sykepleier
Hjelmeland Margunn Balestrand helsetun Aktivitør 57694070
Husebø Anne Grete Balestrand helsetun Sykepleier 57694070
Husebø Torill Balestrand helsetun Omsorgsarbeidar 57694070
Høgi Synne Balestrand helsetun Kokk u/fagbrev 57694070
Kerschbaumer Pethra Paula Susanne Stolfer Balestrand helsetun Pleieassistent
Mackowiak Anna Balestrand helsetun Sykepleier 57694070
Meland Erna Balestrand helsetun Hjelpepleier 57694070
Mo Grete Balestrand helsetun Frisør 57691303
Mundal Malene Sværen Balestrand helsetun Helsefagarbeidar 57694070
Nordby Maria Bøe Balestrand helsetun Helsefagarbeidar
Nordeide Liz-Janne Feidje Balestrand helsetun Sykepleier 57654050
Novade Inese Balestrand helsetun Sykepleier 57694070
Olsen Randi Balestrand helsetun Pleieassistent 47481743
Pociene Daiva Balestrand helsetun Sykepleier 57694070
Putmoen Martin Balestrand helsetun Assistent
Seile-Suharzevska Ilze Balestrand helsetun Sykepleier
Sleire Eli Balestrand helsetun Sykepleier
Sværen Ann Karin Balestrand helsetun Miljøarbeidar 57694070
Thorsnes Reidun Balestrand helsetun Spesialhjelpepleier 57694070
Vervik Janne Helen Midttun Balestrand helsetun Hjelpepleier 57694070
Wathne Oddrun Balestrand helsetun Hjelpepleier 57694070
Wehbe Rita Bale Balestrand helsetun Pleieassistent 57694070
Haraldson Gudvin Steinar Balestrand kulturskule Musikk/kulturarbeid.
Otterstein Gerda Balestrand kulturskule Adjunkt 57651225
Heggheim Bjørg Perny Bu- og miljøtenesta Akt.senter Miljøarbeidar 57651231
Jørgensen Lise-Lotte Bu- og miljøtenesta Akt.senter Tenesteleiar ¤ 47450203 95922939
Langeteig Ingrid Bu- og miljøtenesta Akt.senter Pleieassistent 57651231
Star Henri Rudolf Van Der Bu- og miljøtenesta Akt.senter Leiar 57691557
Thomson Marta Småbrekke Bu- og miljøtenesta Akt.senter Ergoterapeut 95001430 46838949
Thorsnes Bjørg Eikenes Bu- og miljøtenesta Akt.senter Omsorgsarbeidar 57651231
Apneseth Asbjørn Bu- og miljøtenesta Eplehagen Miljøterapeut 57692164 41501151
Bøe Elin Ellinggard Bu- og miljøtenesta Eplehagen Miljøterapeut 57694070
Johnstad Dag Espen Bu- og miljøtenesta Eplehagen Pleieassistent
Kjeldaas Terje Bu- og miljøtenesta Eplehagen Miljøterapeut
Lee Ole Jørgen Bu- og miljøtenesta Eplehagen Pleieassistent
Nummedal Edit Irene Bu- og miljøtenesta Eplehagen Miljøarbeidar 57694070
Rendedal Merethe Bu- og miljøtenesta Eplehagen Helsefagarbeidar 57694070
Roskaritz Erika Karina Bu- og miljøtenesta Eplehagen Pleieassistent
Sagevik Åshild Alte Bu- og miljøtenesta Eplehagen Miljøterapeut 95922939
Sarlak Cheivaee Negar Bu- og miljøtenesta Eplehagen Miljøterapeut
Skåden Else Oddbjørg Farnes Bu- og miljøtenesta Eplehagen Barne og ungdomsarb 57694770
Uzbalyte-Budreikiene Inga Bu- og miljøtenesta Eplehagen Miljøterapeut
Al Shukairy Ahmad Kamal Bu- og miljøtenesta Fjærestad Pleieassistent
Demirovic Senad Bu- og miljøtenesta Fjærestad Pleieassistent 57691557
Eide Tore Birkeland Bu- og miljøtenesta Fjærestad Miljøterapeut 57691557
Eikelund Bjørge Handegård Bu- og miljøtenesta Fjærestad Pleieassistent
Fjærestad Geir Anders Bu- og miljøtenesta Fjærestad Pleieassistent 95922939
Hjønnevåg Anita Bu- og miljøtenesta Fjærestad Hjelpepleier 57691557 41501151
Johnstad Dag Espen Bu- og miljøtenesta Fjærestad Pleieassistent
Lerum Jon Eirik Bu- og miljøtenesta Fjærestad Miljøterapeut
Lidal Evi-Katrine Solhaug Bu- og miljøtenesta Fjærestad Miljøarbeidar 57692164 41501151
Lønning Trond Bu- og miljøtenesta Fjærestad Omsorgsarbeidar 57691557
Nes Inger Kristine Bu- og miljøtenesta Fjærestad Miljøterapeut 57691557
Star Henri Rudolf Van Der Bu- og miljøtenesta Fjærestad Miljøarbeidar 57691557
Stokkebø Hans Tore Bu- og miljøtenesta Fjærestad Pleieassistent
Wehbe Mohamad Bu- og miljøtenesta Fjærestad Omsorgsarbeidar 57692164 41501151
Bøthun Reidar Bu- og miljøtenesta Psykiatri Miljøterapeut 57651310
Farnes Hildur Liv Bu- og miljøtenesta Psykiatri Hjelpepleier 57651310
Kvam Britt Bu- og miljøtenesta Psykiatri Aktivitør 57651310
Thorsnes Inger Jorunn Bu- og miljøtenesta Psykiatri Miljøarbeidar 57651310
Witt Clemens Bu- og miljøtenesta Psykiatri Spesialsykepleier 57694073
Dale Monica Bondevik Bu- og miljøtenesta Viktoriaha Pleieassistent 47463931
Ese Solbjørg Lilly Juvik Bu- og miljøtenesta Viktoriaha Pleieassistent 57692164 95922939
Ghebre Yonas Ghilamicael Bu- og miljøtenesta Viktoriaha Pleieassistent
Heggheim Bjørg Perny Bu- og miljøtenesta Viktoriaha Miljøarbeidar 57651231
Iversen Berit Bu- og miljøtenesta Viktoriaha Miljøterapeut
Kvamme Gerd Alis Skagen Bu- og miljøtenesta Viktoriaha Omsorgsarbeidar 57693324
Menes Else Bu- og miljøtenesta Viktoriaha Fagarbeider 47481743
Mundal Annie Bu- og miljøtenesta Viktoriaha Miljøterapeut 94886082
Rendedal Katrine Bu- og miljøtenesta Viktoriaha Pleieassistent
Romo Carrasco Oscar Alberto Bu- og miljøtenesta Viktoriaha Pleieassistent
Sande Ingun Merete Bu- og miljøtenesta Viktoriaha Hjelpepleier 57694070
Sværen Kari Britt Bu- og miljøtenesta Viktoriaha Miljøarbeidar 57693324
Thue Martin Bu- og miljøtenesta Viktoriaha Hjelpepleier 95922939
Dale Monica Bondevik Fjordtun oppv. sent avd barneh Barnehageassistent 47463931
Feten-Williams Anne Siri Fjordtun oppv. sent avd barneh Barnehageassistent 47463931
Grønlund Anne Fjordtun oppv. sent avd barneh Barnehageassistent 47463931
Lillehauge Merete Fjordtun oppv. sent avd barneh Saksbehandler 57651235
Myrstad Malin Ljosheim Fjordtun oppv. sent avd barneh Pedagogisk leder
Mæland Anita Fjordtun oppv. sent avd barneh Pedagogisk leder 47463931
Wiklem Åse Fjordtun oppv. sent avd barneh Barnehageassistent 47463931
Feten-Williams Anne Siri Fjordtun oppv. sent. avd skule Adjunkt 47463931
Mæland Anita Fjordtun oppv. sent. avd skule Rektor ¤ 47463931
Uzbalyte-Budreikiene Inga Fysioterapitenesta Fysioterapeut
Feidje Ingunn Stadheim Førebyggjande arb. folkehelsa Sykepleier
Bale Brita Heimetenesta Pleieassistent 57694070
Fimreite Marit Ullebø Heimetenesta Sekretær
Fjærestad Berit Helene Heimetenesta Miljøarbeidar 57694070
Karikoviene Ausra Heimetenesta Pleieassistent
Lawrynowicz Miroslawa K Heimetenesta Sykepleier 57694070
Taras Grazyna Zofia Heimetenesta Sykepleier 57694070
Grinde Heidrun Bjørg Sveinsdottir Helse og omsorg, administr. Kommunalsjef ¤ 57654065 94787059
Bergman Annette Helsestasjon Leiar 57651307
Haugum Håvard Egil Kringsjå leirskule Lektor
Mo Grete Kringsjå leirskule Lærer u/godkj utd 57691303
Støyva Fred Kringsjå leirskule Lektor
Tønnesson Mads Tveter Kringsjå leirskule Adjunkt m/tilleggsut
Hundseth Jørgen Landbrukskontoret Skogbruksjef ¤ 57651211 95083638
Feidje Ingunn Stadheim Legetenesta i Balestrand Sykepleier
Grinde Lisa Astrid Suzanne Legetenesta i Balestrand Lege
Høberg Henrik Legetenesta i Balestrand Kommunelege ¤
Sjøthun Anne Karin Solheim Legetenesta i Balestrand Hjelpepleier 57651301
Lirhus Sigve Nav Balestrand Saksbehandler 55553333
Systaddal Joakim Næringskontoret Nærings- og samfunnsutviklar 45873833
Rønnestad Kari Helene Oppvekst administrasjon Kommunalsjef ¤ 57651208
Bale Arvid Reinhaldarar Diverse løn
Bale Virginia Tiania Reinhaldarar Renholder 57694070
Correas Pernigotti Marisa Cecilia De Lourdes Reinhaldarar Arb.leiar reinhald ¤ 57651217
Da Silva Andrea Maria Reinhaldarar Renholder 57694070
Franz Marion Manuela Reinhaldarar Renholder 57694070
Garcia Contreras Edisson Reinhaldarar Renholder
Molina Vera Marcela Aida Reinhaldarar Renholder
Waage Phaiboon Reinhaldarar Fagarbeider
Aune Else Marie Nyborg Sagatun barnehage Pedagogisk leder 57651235
Eraker Sølvi Sagatun barnehage Barnehageassistent
Giraldo Isabelle Nathalie Sundell Sagatun barnehage Pedagogisk leder
Hilde Lindis Kristine Sagatun barnehage Barnehageassistent
Johnsen Heidi Sagatun barnehage Styrar/ fagleiar ¤ 57651235
Jorddal Arna Sagatun barnehage Pedagogisk leder 57651235
Lunde Solgunn Sagatun barnehage Pedagogisk leder
Nesse Aud Marit Sagatun barnehage Barnehageassistent 57651235
Rimsiene Raminta Sagatun barnehage Barnehagelærar
Roskaritz Diaz Christina Elizabeth Sagatun barnehage Barne og ungdomsarb 57691235
Sande Merete Sagatun barnehage Barnehageassistent 57651235
Solvorn Terese Sagatun barnehage Barnehageassistent 57651235
Ødemark Eva-Cecilie Sagatun barnehage Barnehageassistent 97621321
Abujayyab Bassam Abdulrahman Deeb Sagatun skule Lærer
Balevik Anne-Brit Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut 57694770
Bjerk Maria Sofie Knudsen Sagatun skule Lærling (reform 94)
Bugge Hege Beathe Sagatun skule Adjunkt 57694770
Eidhamar Hallbjørg Sagatun skule Rektor ¤ 92055176
Ese Gerd Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut 57694770
Ese Liv Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut 57694770
Feten Gjertrud Totland Sagatun skule Fagarbeider 57692182
Fjærestad Kari Maria Rutle Sagatun skule Sekretær 57694770
Flatland Anne Kristin Sagatun skule Adjunkt 57694770
Gjerde Erna Sagatun skule Adjunkt 57694770
Grimelid Britt Sagatun skule Skuleassistent 57694770
Haugen Helga Ese Sagatun skule Lærer 57694770
Haugen Rune Sagatun skule Adjunkt 57694770
Hoel Erik Gerhard Sagatun skule Adjunkt 57694770
Hov Berit Sagatun skule Skuleassistent 57694770
Høines Jorunn Andrea Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut
Linde Gunn Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut 47481743
Lunde Trude Farnes Sagatun skule Skuleassistent
Menes Hanna Sagatun skule Lærer u/godkj utd
Miconi Kristi Tjoflaat Sagatun skule Adjunkt 57694770
Midttun Inga Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut 57694770
Mundal Marit Iren Sagatun skule Skuleassistent 57694770
Netland Rut Solveig Nydal Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut
Nilsen Hanne Margrethe Sagatun skule Barne og ungdomsarb 57694791
Nordang Guro Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut 57694770
Skåsheim Gunhild Sagatun skule Lektor
Tangen Merete Sagatun skule Avd.L/underv.Insp 57694770
Thue Eirik Sagatun skule Lærer u/godkj utd
Thue Gunn Beate Skretting Sagatun skule Adjunkt m/tilleggsut 57694770
Torset Heidi Sagatun skule Adjunkt 57694770
Vermedal Margun Sagatun skule Lærer 57694770
Feten Gjertrud Totland Sagatun skule, avd SFO Fagarbeider 57692182
Grimelid Britt Sagatun skule, avd SFO Assistent 57694770
Hov Berit Sagatun skule, avd SFO Assistent 57694770
Lunde Trude Farnes Sagatun skule, avd SFO Assistent sfo
Mundal Marit Iren Sagatun skule, avd SFO Assistent sfo 57694770
Nilsen Hanne Margrethe Sagatun skule, avd SFO Barne og ungdomsarb 57694791
Bakke May Sirikit Sentraladministrasjon Nesleiar/økonomikons 40036074
Barsnes Kjell Einar Sentraladministrasjon Prosjektkoordinator
Brænde Åslaug Sentraladministrasjon Kommunalsjef ¤
Camacho Hernandez Evelyn Roxana Sentraladministrasjon Rådgjevar arkiv
Fimreite Marit Ullebø Sentraladministrasjon Sekretær
Henriksen Steinar Sentraladministrasjon Leiar
Hoff Svein Arne Skuggen Sentraladministrasjon Rådmann ¤ 91888868
Hove Marianne Skjeldestad Sentraladministrasjon Økonomisjef
Høyrem Alf Magnus Sentraladministrasjon Personalsjef ¤ 99097819
Mundal Marit Iren Sentraladministrasjon Skuleassistent 57694770
Norevik Rune Sentraladministrasjon Økonomikonsulent 91608642
Offerdal Harald Norvald Sentraladministrasjon Ordfører 57651205 90794526
Sjøtun Johannes Edgar Sentraladministrasjon Rådgiver 94134344
Sæhl Bente Kristin Sentraladministrasjon Økonomi- og personalkonsulent 90677465 90677465
Thune Stig Arne Sentraladministrasjon Rådmann ¤ 95025812
Bakke Ken Heine Servicetorget Leiar servicetorget ¤ 99029896 99029896
Bergum Else Marie Servicetorget Sekretær 57651200
Fjærestad Kari Maria Rutle Servicetorget Sekretær 57694770
Abrahamsen Arne Halvor Tekniske tenester, administr. Kommunalsjef ¤ 57651210 95824896
Andersen Rune Tekniske tenester, administr. Prosjekleiar
Dyrdal Torkjell Tekniske tenester, administr. Skogrådgjevar
Myklebust Åsmund Tekniske tenester, administr. Ingeniør oppmåling 57651215 48250738
Skrede Åge Tekniske tenester, administr. Ingeniør (øvrig tek) 90074334 900 74 334
Herland Marianne Vaksenopplæring norsk med samf Lærer 45879101
Netland Rut Solveig Nydal Vaksenopplæring norsk med samf Adjunkt m/tilleggsut
Myklebust Åsmund Vatn og avløp Ingeniør oppmåling 57651215 48250738
Skrede Åge Vatn og avløp Ingeniør (øvrig tek) 90074334 900 74 334
Thorsnes Jan Erik Vatn og avløp Ingeniør bygg 91133047
Tips ein ven Skriv ut