Møte på Balestrand rådhus torsdag 27 september kl 18.00

Kunstbygda Balestrand - vegen vidare

Det er gjennomført ei rad tiltak under nemninga "Kunstbygda Balestrand".  Begrepet "Kunstbyga" er etablert, og det bør vere potensiale til å vidareføre arbeidet for å styrke både næringsgrunnlag og kulturtilbod.

Det er no gjennomført eit forprosjekt , der føremålet var å komme fram til ein tenleg organsisasjonsmodell for vidare arbeid og permanent organsiering av kunstbygda Balestrand.  Styringsgruppa sitt framlegg er å skipe eit aksjeselskap for føremålet.

Det vert invitert til møte på Balestrand Rådhus torsdag 27.9. kl 18.00 for nærare drøfting av framlegget. Målet med møtet er å få ei avklaring på om det er grunnlag for vidare arbeid med den føreselgne modellen.

 Prosjektrapport_Forprosjekt_kunstbygda.pdf

Tips ein ven Skriv ut