Lærar ved Sagatun skule - vikariat for skuleåret 2019/2020

Det er ledig stilling som lærar i vikariat for skuleåret 2019-2020 i inntil 100% ved Sagatun skule, Balestrand frå 01.08.2019.

Det vert stilt krav om godkjend utdanning som lærar.

Skulen treng lærar som m.a. kan undervise i ulike fag på småskuletrinnet og i kroppsøving på ungdomsskuletrinnet.

Menn vert oppfordra til å søkje.

Det vil bli stilt krav om godkjent politiattest.

Du søker på elektronisk søknadsskjema innan 05.08.2019

For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med kommunalsjef Kari Rønnestad, tlf. 97671166.

Tips ein ven Skriv ut