Balestrand i bilder

Sagatun skule

Lærar

Sagatun skule er ein grunnskule med  128 elevar fordelt på 10 årstrinn. Over fleire år har skulen hatt gode  læringsresultat.

Ved skulen kan det bli ledige stillingar skuleåret 2019/20. Det vert stilt krav om godkjend utdanning som lærar.                                             

Me legg vekt på personlege eigenskapar – med  god skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne, godt humør, fleksibilitet, evne til samarbeid, nytenking og  pedagogisk utviklingsarbeid.

Løn og tilsetjingsvilkår etter gjeldande avtaleverk. Den som vert tilsett i stillinga må leggje fram politiattest av nyare dato.

For nærare opplysningar, ta kontakt med rektor, tlf. 92055176.

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søknad vert å sende på elektronisk søknadsskjema innan 23. april 2019.

 

Tips ein ven Skriv ut