Balestrand i bilder

Fjordtun oppvekstsenter

Lærar

 

Ved Fjordtun oppvekstsenter kan det bli ledige stillingar skuleåret 2019/20. Det vert stilt krav om godkjend utdanning som lærar.                                             

Me legg vekt på personlege eigenskapar – med  god skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne, godt humør, fleksibilitet, evne til samarbeid, nytenking og  pedagogisk utviklingsarbeid.

Løn og tilsetjingsvilkår etter gjeldande avtaleverk. Den som vert tilsett i stillinga må leggje fram politiattest av nyare dato.

For nærare opplysningar, ta kontakt med rektor, tlf. 91332718.

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søknad vert å sende på elektronisk søknadsskjema innan 23. april 2019.

 

Tips ein ven Skriv ut