Melding om oppstart av reguleringsplan - Veganeset

 

Det er meldt oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan på Veganeset i Balestrand kommune. Tiltakshavar er Anders Tjugum, medan planarbeidet vert utført av Norconsult AS. Føremålet med planarbeidet er tilrettelegging for utleigehytter. Planarbeidet er i samsvar med gjeldande kommunedelplan, arealdelen for Balestrand kommune. Det vert vist til vedlagt oppstartvarsel.

 

I tråd med dette kan ev. merknader bli send innan 01.06.18 til :

 

Norconsult AS v/Tone M. Kvåle, Campus Fosshaugane, Trolladalen 30, 6856 Sogndal

eller til epostadr:   tone.myklebust.kvale@norconsult.com

 

Melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Veganeset

 

Tips ein ven Skriv ut