Møte i Balestrand Næringsforum mandag 21.11 kl 18.00

Hovudtema på møtet vert Norsk Reiselivsmuseum

 

MØTE I BALESTRAND NÆRINGSFORUM

Næringsdrivande, politikarar og andre interesserte vert med dette invitert til møte på Kvikne’s Hotel måndag 21.11 kl 18.00

1. Norsk Reiselivsmuseum.

Prosjektleiar Nils Øyvind Bøe, Statsbygg og avdelingsdirektør Aage Engesæter orienterer om planane.

2. Vidare utbygging av fiberbasert breiband i Balestrand

Næringssjef Johannes Sjøtun orienterer om mogelegheiter.

3. Anna aktuell informasjon

Tips ein ven Skriv ut