Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 14
25
13
26
12
Formannskapet 31
14
05
25
04
13
05
24
05
Administrasjonsutvalet 24
Arbeidsmiljøutvalet 31
04
05
05
Kontrollutvalet 26
11
03
19
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 11
25
03
23
18
Delegerte vedtak 31
Tips ein ven Skriv ut