Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 25
07
26
16
29
17
15
Formannskapet 04
17
04
09
15
13
10
01
Finansutvalet 15
13
26
10
Administrasjonsutvalet 04
09
13
Arbeidsmiljøutvalet 17
04
15
10
Kontrollutvalet 23
19
24
27
22
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 22
09
12
28
Klagenemnd 04
09
Valstyret 20
23
Valnemnd 04
16
29
Tips ein ven Skriv ut