Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 16
30
22
15
22
28
30
23
14
Formannskapet 02
09
10
01
14
05
09
16
30
Finansutvalet 21
14
05
19
09
Administrasjonsutvalet 09
01
Arbeidsmiljøutvalet 02
10
14
09
Kontrollutvalet 21
25
08
27
28
22
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 27
27
29
18
13
20
Valnemnd 16
Valstyret 10
11
12
Tips ein ven Skriv ut