Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 15
06
19
24
21
27
22
13
Formannskapet 31
09
15
02
07
13
04
18
08
29
Finansutvalet 28
13
04
18
08
Administrasjonsutvalet 07
Arbeidsmiljøutvalet 31
02
13
08
Kontrollutvalet 27
24
19
28
20
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 19
09
22
24
16
12
Tips ein ven Skriv ut