frå motorsagkurs på Målsnes i 2009

Motorsagkurs

Dokumentert sikkerheitsopplæring.  Kurset gir opplæring i rasjonelle og sikre arbeidsmetoder med motorsagkurs.

kr 1000,- i tilskot til ungdom.

Kursbeskrivelse

Kurs vil vi prøve å få arrangert no i november.

Kurst går over to dagar (event. ein kveld og ein dag ute)

Påmelding til Skogbrukssjefen , tlf 95083638, mail: jorgen.hundseth@balestrand.kommune.no

Kursavgift er ca kr 1500,-. Ungdom vert no sponsa med kr 1000,-

Tips ein ven Skriv ut