Næringsforum

Møteplass for dei som driv verksemder!

 150 

Å etablere og utvikle verksemder handler ofte om å få idear, knytte kontakter og utvikle grunnlag for samarbeid. Næringsforum er ein slik arena. Balestrand Næringsforum har som føremål å ta vare på og utvikle næringslivet i Balestrand. Både verksemnder, personlege næringsdrivande, lag og organisasjonar kan vere medlem. Det vert jamnleg avvikla møter med informasjons- og ideutveksling. Næringsforum engasjerer seg også i praktiske tiltak, som t.d. å få engajsert ymse typar kurs for sine medlemmer.  Leiar i Balestrand Næringsforum er Sigrun Dale (tlf 91674732 ). Næringssjef Johannes Sjøtun er sekretær for styret.

 

Tips ein ven Skriv ut