Næringskontoret

Næringskontoret sine hovudoppgåver er:

  • Rådgjeving og hjelp ved bedriftsetablering

  • Kontaktpunkt mellom næringslivet og kommunen

  • Førebu politisk handsaming av saker på området nærings- og samfunnsutvikling, herunder politisk handsaming av søknader til næringsfondet

  • Gjennomføre eller bidra i ulike prosjekt og tiltak innan nærings- og samfunnutvikling

  • Delta i interkommunale samarbeidsfora og relevante utviklingsprosjekt

  • Drift av Balestrand næringsbygg

Tips ein ven Skriv ut