Grendamøte i Fjordane Grendalag

Sundag 18. februar var det duka for årsmøte og grendamøte i Fjordane Grendalag. Ordførar Harald Offerdal og nærings- og samfunnsutviklar Joakim Systaddal var inviterte frå Balestrand kommune for å orientere om samanslåingsprosessen med Leikanger og Sogndal, samt sei litt om nærings- og samfunnsutviklingsarbeidet framover. 

Midlar frå næringsfondet

Balestrand kommune får skjønsmidlar til næringsfond som er løyvde over statsbudsjettet og vidareformidla av Sogn og Fjordane fylkeskommune.