Nasjonale prøver - gode resultat i Balestrand

Det vart eit strålande resultat for Sagatun skule – igjen.

Av alle skulane i landet ligg 8. klasse v/ Sagatun skule på ein 15. plass.

Dei private, internasjonale skulane har gjort det best i engelskprøva, og tek 10 av dei øvste plassane.

Sagatun skule har eit gjennomsnittsresultat på 3,9, medan den beste skulen, Birralee International School Trondheim AS har eit resultat på 4,6.

 

Resultata i norsk lesing for 8. og 9.klasse er også offentleggjorde. Her har klassane på Sagatun også gode resultat.

I 9.kl. er snittet 4 , i 8.kl. 3,6 – begge resultata er godt over fylkes- og landssnittet.

Også i 5.kl. i norsk lesing er kommunen over fylkes- og landssnittet.

 

Vi sender gratulasjonar til elevar , lærarar og leiinga ved Sagatun skule og ikkje minst grendaskulane. Dette gjer seg ikkje sjølv.

Resultata i rekning vert kunngjorde 6. desember.

Tips ein ven Skriv ut