Nødnummer

Ild Brann: 110

Blålys  Politi: 112

Rødt kors Ambulanse: 113

Legevakt: 116 117

Sogn Brann og Redning IKS
er felles brann- og redningsteneste for kommunane Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster. 

Frå 1. mai 2011 har SBR IKS teke over alle oppgåver med heimel i brannlova, som t.d. søknader om oppskyting/sal av fyrverkeri og oppbevaring av brannfarleg gass/væske, tilsyn med særskilte brannobjekt, feiing og bustadtilsyn, samt beredskap i samband med brann og andre ulukker. 


Overordnet vakt (brannvakt) 482 96 929 - døgnbemanna vakttelefon
Må ikkje forvekslast med nødnummer 110 som skal nyttast ved brannmelding. 
Overordnet vakt (brannvakt) må heller ikkje forvekslast med Teknisk vakt.

Øvrige tlf.;
Brannsjef Johnny Skjerping                             tlf 907 46 103
Avd.leiar beredskap Vidar Trettenes                tlf 900 37 256
Avd.leiar førebyggande Kåre Egil Skjerven     tlf 907 25 678


Hovudnummeret (tlf) til SBR IKS er identisk med hovudnummeret til Sogndal kommune: 57 62 96 00, dvs. at Sogndal kommune er sentralbord også for SBR IKS og vil kunne sette over telefonar til tilsette i SBR IKS.

 

POLITI

Lensmannskontoret i Balestrand er ope på tysdagar og torsdagar frå kl. 10:00 - 14:00.

Ved behov for hjelp utanom desse dagane ring Høyanger politi nr. 57 71 45 70,

eller politiet sitt landsdekkjande nr. 02800

 

 

 VAKTELEFON TEKNISK TENESTER    TLF  911 07 133 

Gjeld problem med kommunale bygg, vegar, vassforsyning og avløp

 

Sjekk også Kriseinfo.no

 

Tips ein ven Skriv ut