Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Arbeidsmiljøutvalet
05.09.2019 kl. 09:00 - 10:00
Rådhuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Arbeidsmiljøutvalet den 05.09.2019
Saksliste - Møte i Arbeidsmiljøutvalet den 05.09.2019
Protokoll - Godkjenning av møteprotokoll
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/19 Sjukefråværsrapport 2. kvartal 2019 Vis
10/19 Handtering av avvik - TQM Vis
Tips ein ven Skriv ut