Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Formannskapet
04.06.2019 kl. 10:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Protokoll - Godkjenning av møteprotokoll
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 04.06.2019
Saksliste - Møte i Formannskapet den 04.06.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
55/19 Fritak frå politiske verv på grunn av flytting frå kommunen Espen Lenni Bøe Vis
56/19 Dispensasjon - Bygging av Nessane kraftverk Vis (16) Vis
57/19 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen, arealdelen - frådeling av tomt til fritidsføremål Vis (9) Vis
58/19 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan - klage Reguleringsplan for hyttefelt Dale - gbnr 24/1 Vis (10) Vis
59/19 Reguleringsplan for Sæle sag Vis (10) Vis
60/19 Dagsturhytte i Balestrand - Gulleplenipa og Balastølen Vis (3) Vis
61/19 Grensejustering og flytting av Nessane krins til Høyanger Vis (5) Vis
Tips ein ven Skriv ut