Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Formannskapet
05.04.2019 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Protokoll - Godkjenning av møteprotokoll
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 05.04.2019
Saksliste - Møte i Formannskapet den 05.04.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
28/19 Skriv og meldingar - Møte i Formannskapet den 05.04.2019 Vis (1) Vis
29/19 Søknad om endra skjenke - og serveringsløyve Vikingertreff AS Vis (3) Vis
30/19 Søknad om dispensasjon til å etablere mindre bustad på landbrukstomt. Tobias Gorlach/Jennifer Heinemann Vis (14) Vis
31/19 Søknad om kulturmidlar 2019 Fjordljos 4H Vis (3) Vis
32/19 Søknad om kommunalt kulturtilskot Balestrand folkeakademi Vis (3) Vis
33/19 Søknad om kulturmidlar 2019 Balestrand Bygdahus SA v/Jon Asbjørn Målsnes Vis (3) Vis
34/19 Søknad om kulturmidlar Andrinastova på Dale Vis (4) Vis
35/19 Søknad om kulturmidlar for 2019 Fem i Stein v/Mari Askvik Vis (4) Vis
36/19 Søknad om midlar frå Marta og Johannes Menes legat - Astrid Høyvik kunstfond for unge Vis (1) Vis
37/19 Søknad om kulturmidler 2019 Fjordane Grendelag Vis (3) Vis
38/19 Søknad om kulturmidler 2019 Creative Connections Norway - prosjekt Barnas kjøkken Vis (4) Vis
39/19 Søknad om kulturmidlar 2019 Balestrand kunstlag Vis (4) Vis
40/19 Søknad om kulturmidlar 2019 Friberg kino Vis (4) Vis
41/19 Disponering av fond utan bindingar Vis
42/19 Reguleringsplan for Sæle sag Vis (8) Vis
43/19 Reguleringsplan - Saurdal hytteområde Avgrenisng av planområde og rammer for planarbeidet Vis (1) Vis
44/19 Utviding av stilling drift tekniske tenester Vis
45/19 Sal av aksjar Firda Billag AS Vis
Tips ein ven Skriv ut