Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Formannskapet
05.09.2019 kl. 10:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Protokoll - Godkjenning av møteprotokoll
Saksliste - Møte i Formannskapet den 05.09.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 05.09.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
71/19 Skriv og meldingar - Møte i Formannskapet den 05.09.2019 Vis (6) Vis
72/19 Sogn regionråd - plan - Sogn for alle - integrering og inkludering Vis (1) Vis
73/19 Detaljreguleringsplan - Veganeset utleigehytter Vis (14) Vis
74/19 Klage på vedtak om dispensasjon frå kommuneplan, arealdelen - Bygging av Nessane kraftverk Vis (6) Vis
75/19 Klage på vedtak om dispensasjon frå kommuneplanen, arealdelen - frådeling av tomt til fritidsføremål gbnr 94/1 og 94/2 Vis (11) Vis
76/19 Forslag til endring av selskapsavtalen til SIMAS IKS Vis (3) Vis
77/19 SYS ikl - Selskapsavtale Vis (1) Vis
78/19 Regional plan for Sogn regionråd 2017-2020 - Evaluering Vis (2) Vis
79/19 Ny selskapsavtale Alarmsentral og plan for responssenterfunksjon Vis (3) Vis
80/19 Søknad om ettergodtgjersle og feriepengar for ordførar Vis (1) Vis
81/19 Nynorsk og digitale læremiddel Vis (1) Vis
Tips ein ven Skriv ut