Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Formannskapet
13.06.2019 kl. 14:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Formannskapet den 13.06.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 13.06.2019
Protokoll - Godkjenning av møteprotokoll
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
63/19 Årsmelding 2018 Balestrand kommune Vis (2) Vis Vis (1)
64/19 Tertialrapport - 1.tertial 2019 Budsjettrevisjon Vis (1) Vis Vis (1)
65/19 Søknad om tilskot til etablering av sjøredningsbase i Leikanger Vis (2) Vis Vis (1)
66/19 Dagsturhytte i Balestrand - Gulleplenipa og Balastølen Vis (3) Vis Vis (1)
67/19 Søknad om støtte til leikeplassar Vis (2) Vis Vis (1)
68/19 Søknad om støtte Njøs næringsutvikling Vis (4) Vis Vis (1)
69/19 Årsrekneskap 2018 Balestrand kommune Vis (5) Vis Vis (1)
Tips ein ven Skriv ut