Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Formannskapet
14.03.2019 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Formannskapet den 14.03.2019
Protokoll - Godkjenning av møteprotokoll
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 14.03.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/19 Skriv og meldingar - Møte i Formannskapet den 14.03.2019 Vis (9) Vis
21/19 Prolongering av avtale om sekretariat for kontrollutvalet Vis (1) Vis
22/19 Bustadstrategisk plan for Balestrand kommune 2019 Vis (1) Vis
23/19 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan - for hyttefelt Dale - gbnr 24/1 Vis (13) Vis
24/19 Vitensenteret i Sogn og Fjordane - intensjon om framtidig avtale Sogn regionråd Vis (3) Vis
25/19 Oppfylging av vedtak i formannskapet 2. halvår 2018 Vis (1) Vis
26/19 Søknad til næringsfondet frå AS Nessemaskin Vis
Tips ein ven Skriv ut