Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Formannskapet
31.01.2019 kl. 10:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Protokoll - Godkjenning av møteprotokoll
Saksliste - Møte i Formannskapet den 31.01.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 31.01.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/19 Søknad om endring av salgsbevilling for alkohol COOP Vis (2) Vis
3/19 Søknad om økonomisk støtte - Fossesenter i Gaular Vis (4) Vis
4/19 Ultralydutstyr ved Lærdal sjukehus Vis (2) Vis
5/19 Strategisk plan for nærings- og samfunnsutvikling 2019 Vis (1) Vis
6/19 Søknad til næringsfondet - Skaparstova i Balestrand Vis (1) Vis
7/19 Søknad til næringsfondet frå Dragsvik Fjordhotell Vis
8/19 Beredskapsplan for kriseleiing for Balestrand kommune - rullering av plan Vis (1) Vis
9/19 Detaljreguleringsplan - Veganeset utleigehytter - utsending til høyring og off. ettersyn Vis (16) Vis
10/19 Namn på tunnel på fv. 55 i Balestrand kommune Vis (2) Vis
11/19 Nye vegnamn - høyring Vis (1) Vis
12/19 Vertskommuneansvaret for eit interkommunalt samarbeid innan arbeidsgjevarkontroll Vis (2) Vis
13/19 Marta og Johs. Legat Menes Vis (1) Vis
14/19 Partnarskapsavtale for fleire læreplassar i Sogn - forankring av avtalen Vis (3) Vis
15/19 Kompetanse i barnehagane i Balestrand kommune Vis
16/19 2. gangs handsaming av vedtekter barnehage - Nye Sogndal kommune Vis (2) Vis
17/19 2. gangs handsaming av vedtekter skulefritidsordning (SFO) Vis (3) Vis
18/19 Skriv og meldingar - Møte i Formannskapet den 31.01.2019 Vis (1) Vis
Tips ein ven Skriv ut