Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Kommunestyret
13.06.2019 kl. 16:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 13.06.2019
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 13.06.2019
Protokoll - Godkjenning av møteprotokoll
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
29/19 Dagsturhytte i Balestrand - Gulleplenipa og Balastølen Vis (3) Vis Vis (1)
30/19 Grensejustering og flytting av Nessane krins til Høyanger Vis (5) Vis Vis (1)
31/19 Søknad om tilskot til etablering av sjøredningsbase i Leikanger Vis (2) Vis Vis (1)
32/19 Tertialrapport - 1.tertial 2019 Budsjettrevisjon Vis (1) Vis Vis (1)
33/19 Årsmelding 2018 Balestrand kommune Vis (2) Vis Vis (1)
34/19 Fritak frå politiske verv på grunn av flytting frå kommunen Espen Lenni Bøe Vis Vis (1)
35/19 Søknad om støtte Njøs næringsutvikling Vis (4) Vis Vis (1)
36/19 Skriv og meldingar - Møte i Kommunestyret den 13.06.2019 Vis (1) Vis
37/19 Årsrekneskap 2018 Balestrand kommune Vis (5) Vis Vis (1)
38/19 Søknad om støtte til leikeplassar Vis (2) Vis Vis (1)
Tips ein ven Skriv ut