Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Kommunestyret
14.02.2019 kl. 16:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 14.02.2019
Protokoll - Godkjenning av møteprotokoll
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 14.02.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/19 Skriv og meldingar - Møte i Kommunestyret den 14.02.2019 Vis (3) Vis
3/19 Søknad om endring av salgsbevilling for alkohol COOP Vis (2) Vis
4/19 Søknad om økonomisk støtte - Fossesenter i Gaular Vis (4) Vis
5/19 Ultralydutstyr ved Lærdal sjukehus Vis (2) Vis
6/19 Vertskommuneansvaret for eit interkommunalt samarbeid innan arbeidsgjevarkontroll Vis (2) Vis
7/19 Marta og Johs. Legat Menes Vis (1) Vis Vis (1)
8/19 Partnarskapsavtale for fleire læreplassar i Sogn - forankring av avtalen Vis (3) Vis
9/19 Kompetanse i barnehagane i Balestrand kommune Vis Vis (1)
10/19 2. gangs handsaming av vedtekter barnehage - Nye Sogndal kommune Vis (2) Vis
11/19 2. gangs handsaming av vedtekter skulefritidsordning (SFO) Vis (3) Vis Vis (1)
12/19 Søknad om støtte - Esefjorden rundt 1.mai 2019. Vis (1) Vis
Tips ein ven Skriv ut