Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Kommunestyret
25.04.2019 kl. 13:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 25.04.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 25.04.2019
Protokoll - Godkjenning av møteprotokoll
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
14/19 Skriv og meldingar - Møte i Kommunestyret den 25.04.2019 Vis (9) Vis
15/19 Masterplan for reiselivet Vis (2) Vis
16/19 Sal av aksjar Firda Billag AS Vis Vis (1)
17/19 Prolongering av avtale om sekretariat for kontrollutvalet Vis Vis (1)
18/19 Bustadstrategisk plan for Balestrand kommune 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
19/19 Vitensenteret i Sogn og Fjordane - intensjon om framtidig avtale Sogn regionråd Vis (3) Vis
20/19 Utviding av stilling drift tekniske tenester Vis Vis (1)
21/19 Justeringar til prisar etter vedtak av nye vedtekter for barnehage og SFO Vis
22/19 Politisk vara til SU Sagatun skule Vis
23/19 Søknad om endra skjenke - og serveringsløyve Vikingertreff AS Vis (3) Vis
24/19 Nye vegnamn - vedtak Vis (1) Vis Vis (1)
25/19 Disponering av fond utan bindingar Vis
26/19 Saurdalsvegen - finansiering av ekstra kostnader i samband med opprusting Vis Vis (1)
27/19 Avtalar - oppføring og leige av næringsbygg Vis (4)
Tips ein ven Skriv ut