Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Kommunestyret
26.09.2019 kl. 16:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 26.09.2019
Protokoll - Godkjenning av møteprotokoll
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 26.09.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
40/19 Skriv og meldingar - Møte i Kommunestyret den 26.09.2019 Vis (15) Vis
41/19 Søknad om ettergodtgjersle og feriepengar for ordførar Vis (1) Vis Vis (1)
42/19 Sogn regionråd - plan - Sogn for alle - integrering og inkludering Vis (1) Vis
43/19 Forslag til endring av selskapsavtalen til SIMAS IKS Vis (3) Vis Vis (1)
44/19 Regional plan for Sogn regionråd 2017-2020 - Evaluering Vis (2) Vis
45/19 Ny selskapsavtale Alarmsentral og plan for responssenterfunksjon Vis (3) Vis Vis (1)
46/19 Nynorsk og digitale læremiddel Vis (1) Vis
47/19 Reglement for godtgjersle for folkevalde for nye Sogndal kommune Vis (3) Vis
48/19 SYS ikl - Selskapsavtale Vis (1) Vis Vis (1)
49/19 Detaljreguleringsplan - Veganeset utleigehytter Vis (17) Vis Vis (1)
50/19 Avklaring av politisk handsaming av saker - Konstituering av kommunestyre for nye Sogndal kommune Vis
51/19 Brannstasjon - avklaring av rammer for vidareføring av prosjektet Vis
52/19 Søknad til næringsfondet frå Røyrleggjar Hellenes AS Vis
53/19 Søknad om støtte frå næringsfondet - Sognefjord Akvarium og Krinsjå Hotel Vis
54/19 Søknad om støtte frå næringsfondet - Inger Elise Eikelund Vis
Tips ein ven Skriv ut