Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
11.02.2019 kl. 10:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne den 11.02.2019
Møteprotokoll - Møte i Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne den 11.02.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
Tips ein ven Skriv ut