Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
18.11.2019 kl. 10:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Dokumenta er enno ikkje offentleg publiserte.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
Tips ein ven Skriv ut