Møtekalender og sakspapir for politiske møter

Sakspapir og møteprotokollar frå nye Sogndal kommune og Fellesnemnda vil du finne på www.nye.sogndal.kommune.no

 

Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
18.11.2019 kl. 10:00 - 14:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne den 18.11.2019
Høring om lov om Eldreombudet.pdf
Høringsnotat Eldreombud.pdf
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
Tips ein ven Skriv ut