Opplæring i prøvetaking for CWD

Kviknes Hotel

13. august 2018

Kl.  19.00

Instruktør Arve Århus frå Vestskog, på oppdrag frå NINA.

Balestrand er trekt  ut for registrering og prøvetaking av hjortevilt i samband med skrantesjuka.

NB! Dette gjeld:

  • All fallvilt i 2018

  • All felte hjortevilt eldre enn 2 år under jakta i 2018.

 

Balestrand kommune

skogbrukssjefen

Tips ein ven Skriv ut