Oppstart av reguleringsplan - Fv. 55 Bru over Esefjorden

 

Statens vegvesen skal i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Balestrand kommune i gang med å lage ein detaljreguleringsplan for Fv. 55 bru over Esefjorden. Arbeidet vert med dette kungjort i samsvar med reglane i Plan og bygningslova. Det  er høve å komme med innspel til planarbeidet i forkant av planprosessen, og frist for dette er sett til 30.09.19. Det vert vist til vedlagd annonse og brev med varsel om oppstart.

 

Brev med varsel om oppstart av planarbeid

Annonse med varsel om oppstart av planarbeid

Tips ein ven Skriv ut