Opptak av born til barnehagane 2018 - 2019 - søknadsfrist 18. februar 2018

Søknadsfrist for barnehageplass i Balestrand barnehageåret 2018 – 2019 er 18.02.2018.

Du finn elektroniske søknadsskjema her.

 

Kontakt ein av barnehagane eller servicekontoret i rådhuset om du har spørsmål.

 

Tips ein ven Skriv ut