Born leikar i våt sand

Opptak av born til barnehagane 2019-2020

Søknadsfrist for barnehageplass i Balestrand barnehageåret 2019-2020 er 14.02.2019.

Du finn elektroniske søknadsskjema på heimesida til Balestrand kommune under "Sjølvbetening" og "Skjema".

Kontakt ein av barnehagane eller servicetorget på rådhuset om du har spørsmål.

Tips ein ven Skriv ut