Balestrand i bilder

Sagatun barnehage

Pedagogisk leiar

 

Ved Sagatun barnehage er det ledig to faste stillingar som pedagogiske leiarar.

For stillingane vert det stilt krav om utdanning som barnehagelærar.

Løn og tilsetjingsvilkår etter gjeldande avtaleverk. Kommunen gjev ekstra lønstillegg for utdanna barnehagelærarar. Den som vert tilsett i stillinga må leggje fram politiattest av nyare dato.

For nærare opplysningar, ta kontakt med styrar, tlf. 48959788.

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søknad vert å sende på elektronisk søknadsskjema innan 23. april 2019.

 

Tips ein ven Skriv ut