Personvernombod

Personvernombodet har eit spesielt ansvar for at reglane om personvern blir følgt. Alle kommunar har eit personvernombod.

Ken Heine Bakke er personvernombod i Balestrand kommune.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Som innbyggjar i kommunen skal du kjenne deg trygg på at personopplysingane dine blir verna og at kommunen følgjer regelverket.
 
Personvernombodet er ein ressurs og rådgivar for kommunen og eit kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunen si behandling av personopplysingar.
 
Personvernombodet sine oppgåver er blant anna å:
  • informere og gi råd
  • passe på at kommunen følgjer reglane om personvern
  • hjelpe kommunen med vurderingar og konsekvensanalysar
  • samarbeid med Datatilsynet.

Kriterium/vilkår

Kommunen er ei offentleg styresmakt og skal derfor ha eit personvernombod.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste.
 
Sjå Personvernforordninga artikkel 37, 38 og 39.

Lover

Personopplysningsloven
Personvernforordningen

___

Rettleiing - korleis få utført

Henvendelser til vårt personvernombud
Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikkje om alle type spørsmål. Henvendelser til vårt personvernombud må dreie seg om kommunen sin handsaming av personopplysningar, og hovudsak knytt til personopplysninger om deg. Eksempler på dette kan være spørsmål om rettigheter, typisk innsyn i egne personopplysninger handsama av kommunen. Det er viktig for oss å formidle at du kan rådføre deg med vårt personvernombud.

Søknaden sendes til

Balestrand kommune
Kong Beles veg 20

6899 Balestrand

 

postmottak@balestrand.kommune.no

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:57 65 12 00
Epost:postmottak@balestrand.kommune.no
Postadresse:Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND
Besøksadresse:Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND

Kontaktpersoner

Navn:Ken Heine Bakke
Tittel:Leiar
Mobil:99029896
Epost:ken.heine.bakke@balestrand.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-01-28 10:39
Gyldig fra2019-01-28
Gyldig til2019-12-31