Postliste for 01.04.2019

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
21.02.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
17/906-37
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Mads Tveter Tønnesson
Mottaker:
Sjøfartsdirektoratet
Doktittel:
Søknad om dispensasjon fra kvalifikasjonskravene
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/290-3
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om barnehageplass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/293-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Henrik Høberg
Mottaker:
Balestrand pensjonistlag v/Anny Urtegaard
Doktittel:
Svar- Spørsmål om fastlegeordninga i Balestrand kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/355-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
NGI
Doktittel:
Tilbod -planar for skredsikringstiltak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/190-3
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Kari Maria Fjærestad
Mottaker:
NAV Familie-og pensjonsytelser
Doktittel:
Innsending av kontrollregistrering for kontantstøtte Mars 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/6-60
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad - Sommarvikar open omsorg 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
18/1321-26
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Torill Husebø
Doktittel:
Forslag vegnamn for Lundevegen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
18/1321-27
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åsmund Myklebust
Avsendar:
Torill Husebø
Doktittel:
Forslag til vegnamn for Lundevegen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/460-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Nesse grendelag v/Gunnvor Linde
Doktittel:
Sikring av allemannsretten i samband med kraftutbygging Nessedalselvi
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/461-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Oppseiing av stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/462-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Oppseiing av stilling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/463-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Johannes Sjøtun
Avsendar:
Sognavis
Doktittel:
Førespurnad om innsyn - journalpost 15/780-23 Leigeavtale Balestrand Rådhus AS - oppfølging av utleigar si plikt til å investere i bygget
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/468-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjing i stilling som barne- og ungdomsarbeidar ved Sagatun barnehage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/468-2
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilsetjingsbrev
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/471-1
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Alf M. Høyrem
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Stadfesting av arbeidstilhøve
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: