Postliste for 01.11.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
21.10.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/1277-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Sødermann AS
Doktittel:
Brev til folkevalgte - Sødermann
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/1187-6
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §26, 2. Ledd
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Framlegg til kandidat - Balestrandprisen 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/1278-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Balestrand Sokneråd
Doktittel:
Oversending av Balestrand sokneråd sitt framlegg til årsbudsjett 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/677-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Evelyn Camacho
Avsendar:
Arkivverket
Doktittel:
Kommunesammenslåingene 01.01.2020 - Orientering til berørte kommuner
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/1279-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Anders Bolstad Eri
Doktittel:
Søknad om erstatning for avlingssvikt - vekstgruppe grovfor
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/1251-3
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Avsendar:
Lensmannen i Høyanger
Doktittel:
Uttale til søknad om skjenkeløyve - einskild høve/ ambulerande Friberg kino 02.11.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/1251-4
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Friberg Kino
Doktittel:
Melding om delegert vedtak - Søknad om skjenkeløyve - einskild høve/ ambulerande Friberg kino
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: